Wie zijn wij?

Ton en Kok Mulleners

In 1987 zijn Kok en Ton Mulleners onder begeleiding van prof. H. Hertzberger, prof. C. van Tol en ir. M. Risselada afgestudeerd (summa cum laude) op een integraal plan voor de stadsrand van Sittard. Ervaring met het integraal ontwerpen van de bebouwde omgeving werd vervolgens uitgebouwd door intensieve betrokkenheid bij enkele grootschalige projecten in binnen- en buitenland.
In 1990 zijn ze Architectenbureau Mulleners + Mulleners te Amsterdam gestart, dat werkzaam is binnen de disciplines stedenbouw, architectuur en landschap. Inmiddels telt het bureau 18 gekwalificeerde medewerkers.
Ze zijn in het hele land werkzaam op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Het betreft hier in bijna alle gevallen integrale projecten in de overgang tussen oud en nieuw. Daarbij wordt gezocht naar harmonieuze architectuur met respect voor de omgeving.

Wat inspireert ons?

De vanzelfsprekendheid waarmee dorpen en steden ontstaan, is van grote invloed op onze stedenbouwkundige plannen. Het boek ‘A Pattern Language’ van Christopher Alexander beschrijft veel dingen die we herkennen in de dagelijkse praktijk.
Verder laten we ons inspireren door alles uit de geschiedenis. De manier waarop in de negentiende eeuw alle historische stijlen de revue passeerden en werden omgevormd tot architectuur die toch typisch voor die tijd was, vinden we fascinerend. Ook hebben we een voorliefde voor architecten als Otto Wagner, Henri Sauvage en in Nederland J.B. van Lochem. Deze waren alle traditioneel opgeleid. Toen het modernisme opkwam, braken ze niet met het verleden, maar zochten ze naar wegen om beide ideologieën met elkaar te verzoenen. Bij ons is het precies andersom. Wij zijn zeer modernistisch opgeleid in Delft, maar hebben sterke affiniteit met traditioneel bouwen. Dit heeft tot gevolg dat we in al onze projecten architectonisch en stedenbouwkundig synthese en harmonie zoeken met de omgeving. Dit proberen we wel altijd op min of meer eigentijdse wijze te doen.

Hoe is Mulleners en Mulleners georganiseerd?

Ir. Ton Mulleners en Ir. Kok Mulleners doen het initiële schets- en ontwerpwerk. Ieder heeft zijn eigen projecten, maar we kijken wel over elkaars schouder mee. Op de ontwerpafdeling worden de schetsen in een vroeg stadium digitaal vertaald (autocad, sketchup en BIM, zowel 2d als 3d). De architecten, die al geruime tijd bij ons in dienst zijn, zijn het verlengde van onze tekenhand. We werken graag en veel met impressies en schetsen. Op deze manier kun je snel de sfeer van een plan vatten en zorgen dat het gesprek in het juiste stadium over de juiste onderwerpen gaat. Een goed middel om het gesprek te voeren is via maquettes, die we dan ook graag inzetten.

VISIE ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

Mulleners + Mulleners Architecten is in Nederland actief daar waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. Om in deze context vorm te kunnen geven aan gebouwen en buitenruimten hebben wij binnen ons bureau de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp samengebracht. Juist op deze grens van oud en nieuw zoeken wij naar harmonie tussen deze drie verschillende disciplines. Onze plannen komen dan ook altijd tot stand met respect voor het karakter van de plek.

Bureaudoelstelling

Door dit respect voor het bestaande en de zoektocht naar streekkarakter, verloopt overleg met overheden, omwonenden en nieuwe bewoners in onze ervaring soepel. Een presentatie wordt een gesprek, en een gesprek wordt een breed gedragen ontwerp. Door deze integrale aanpak kopen mensen een woning met context. Dit, in combinatie met sfeervolle, plaatselijk gewortelde architectuur, uit zich in een gestage groei van de waarde van het onroerend goed, ook in compleet nieuwe woonwijken. Dit gegeven kan overigens met cijfers worden onderbouwd, door onderzoek van de door ons bureau gerealiseerde wijken. Maar groei van de financiële waarde van onroerend goed is eigenlijk slechts een graadmeter van een veel belangrijker aspect: het geluksgevoel van bewoners. We hebben ons tot ideaal gesteld wijken te realiseren waar generaties gelukkig kunnen opgroeien en waar mensen van gaan houden. Een idealistische doelstelling, inderdaad, maar één die wij beschouwen als een essentiële, sociale verantwoordelijkheid. Een doelstelling die zorgt voor sociale duurzaamheid, een vorm van duurzaamheid die weliswaar moeilijk te meten valt, maar zeker niet minder belangrijk is.  

Duurzaam bouwen

De term “duurzaam bouwen” is de laatste jaren niet meer weg te denken uit ons vakgebied. De kracht van duurzaam bouwen zit in de breedte. Elke betrokken discipline geeft een eigen invulling aan deze doelstelling, waardoor een strikte definitie niet te omschrijven is; duurzaamheid is anders te realiseren in ontwerp en realiseringsfase.

De architect heeft als opgave duurzaam te bouwen, dus voor de toekomst. Dit houdt in dat levensloopbestendige, flexibele en efficiënte ontwerpen gemaakt moeten worden die gekoesterd worden door de eigenaars/gebruikers, waardoor na de economische levensduur van het object dit alsnog als een meerwaarde voor de omgeving ervaren wordt.

Onze ervaring leert dat de toewijding, energie en respect voor de vakkundigheid van de leden van het projectteam uiteindelijk leidt tot efficiënte, te koesteren, en daarmee duurzame ontwerpen, waarin de samenwerking een mooi eindresultaat oplevert. Duurzame gebouwen zijn intelligente gebouwen.

Hieronder treft u een lijst aan van de verschillende wijzen waarop wij ons bezig houden met duurzaam bouwen:

Onze architectuur in relatie tot duurzaamheid:
 • Wij maken gebruik van bouwmaterialen met een lange levensduur die mooi verouderen.
 • Wij zoeken technische oplossingen die aansluiten bij de logische beleving van de gebruikers: heldere, beproefde ventilatieprincipes en (zorg-)techniek die de gebruikers dient.
 • Onze architectuur is tijdsbestendig en leent zich voor eventuele toekomstige aanpassingen of aanvullingen in de vorm van aan-, bij- en opbouwen.

Samenwerking met andere partijen:
 • Wij hebben natuurlijk niet alle kennis in huis. Samenwerking met bijvoorbeeld bouwfysische- en installatietechnische bureaus is standaard procedure. Hierbij hoort dat passende energiepakketten (bijvoorbeeld pv-panelen, WTW en warmtepompen) in overleg met opdrachtgever en gebruikers worden samengesteld.
 • Middels bewonersparticipatie (op wijk- en woningniveau) kunnen wij ontwerpen op maat en op basis van ervaringen en ideeën van de uiteindelijke gebruikers.
 • Wij hebben ervaring met diverse instanties die keurmerken verlenen zoals GPR, Woonkeur, WAC en de Milieuprestatienorm.

  Ruimtelijke ordening in relatie tot duurzaamheid:
 • Mulleners Architecten excelleren in de vervlechting van stedenbouw en architectuur (altijd maatwerk) waardoor een prettige leefomgeving binnen de woning en de wijk ontstaat.
 • Als aanvulling op stedenbouw hebben wij een landschapsarchitecte in dienst die voor een totaalinrichting zorgt van het openbaar gebied.

Sociale duurzaamheid:
 • Door toepassing van collectieve ruimtes stimuleren wij gemeenschappelijkheid en gezamenlijkheid, bijvoorbeeld door het implementeren van woonhoven en pleinen.
 • Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte kenmerkt zich door leefstraten. Hiervoor realiseren wij parkeeroplossingen uit het zicht, bijvoorbeeld in koffers, op binnenterreinen of ondergronds.

Ook het organisatieproces wordt verduurzaamd:
 • Wij hebben ervaring met LEAN bouwen en uitwerking in BIM, beproefde methodes om het bouwproces te ‘verduurzamen’.
 • Door bewoners en omwonenden (op wijk- en woningniveau) in een vroegtijdig stadium bij het ontwerpproces te betrekken, kunnen wij het ontwerptraject verkorten.